Yamaho Yamaha Platinum Function Stills

Yamaho Yamaha Platinum Disc Function held at Hyderabad. Actor Srihari, T.Prasanna Kumar, Sagar graced the event.