Chennai International Fashion Week 2012 Day 3 Stills

Kingfisher Premium Chennai International Fashion Week (CIFW) 2012 Season 4 Day 3 at Hyatt Regency, Chennai. Fashion designers Shravan Kumar, Riyaz Gangji, Julie Vergese at CIFW 2012 Season 4 Day 3. Sneha, Lakshmi Rai, Karthika Nair, Prasanna, Ajmal, Sona, Mahat Raghavendra, Maanu, Meera Chopra, Christine Thambuswamy graced the event.