Dr.Srinivasan Lathika Hospital Launch Stills

Tamil Actor and Producer Dr. Srinivasan bulided new Lathika Hospital in Thirumangalam, Anna Nagar West Chennai. K.R.Vijaya, Chennai Mayor M.Subramaniam, Vani Viswanath, Devayani, Brindha, Singamuthu graced the event.