Karthi @ G Venkataraman 2011 Tamil Stars Calendar

Tamil Actor Karthi Photo Shoot for Photographer G Venkataraman 2011 Tamil Stars Calendar.