Poova Thalaiya Movie Posters

Cast: Krishnakumar, Udhaya, Sherin, Megha Nair, Swetha
Direction: Sanjairam
Production: Balu Poththan, Ram Prakash
Music: Peter John