Samantha Walks Ramp @ Vaishnavi jeweller Fashion show

Telugu Actress Samantha Walks Ramp at Vaishnavi Jewellers Fashion Show Event in Hyderabad.