Ajith at Simbu Birthday Party

Tamil Stars at Simbu Birthday 2010 Party Event at ECR formhouse Gallery. Ajith kumar, Shalini, KS Ravikumar, Bharath, Ajmal, Gautham Menon, Kuralarasan, Aswanth graced the event.

[Simbu-ajith1.jpg]
[+ Simbu+Birthday+Party1.jpg][Simbu-Birthday-Party-stills-01.jpg]
[Simbu-Birthday-Party-stills-02.jpg][Simbu-Birthday-Party-stills-03.jpg]
[Simbu-Birthday-Party-stills-04.jpg][Simbu-Birthday-Party-stills-05.jpg]
[Simbu-Birthday-Party-stills-06.jpg][Simbu-Birthday-Party-stills-07.jpg]
[Simbu-Birthday-Party-stills-08.jpg][Simbu-Birthday-Party-stills-09.jpg][Simbu-Birthday-Party-stills-10.jpg][Simbu-Birthday-Party-stills-11.jpg][Simbu-Birthday-Party-stills-12.jpg][Simbu-Birthday-Party-stills-13.jpg]