Vaibhav & Bhagavi Tamil at Audi Q3 Party Chennai

Tamil Actor Vaibhav Reddy and Socialite Bhagavi Tamil at Audi Q3 Party at Audi Chennai Showroom, Anna Salai, Nandana.