Charlie Chaplin 2 Movie Characters Posters

Prabhu Deva as Thiru, Nikki Galrani as Sara, Prabhu Ganesan as B Ramakrishnan, Adah Sharma as Psychology Student, Vivek Prasanna as Dubai Raja, Ravi Mariya as Bullet Pushparaj in Charlie Chaplin 2 Movie Characters Posters.