CCL Telugu Warriors Team Members 2013 Photos

Celebrity Cricket League CCL Season 3 Telugu Warriors Team Members 2013 Photos. Venkatesh, Srikanth, Tarun Kumar, Adarsh, Aditya, Ajay, Amith, Giri, Harshvardhan, Kartheek, Nikhil Siddharth, Mentor V Chamundeswaranath, Nanda Kishore, Raghu, Samrat, Teja, Sunny, Vishwa.