RX100 Movie 25 Days Celebration Stills

RX100 Movie 25 Days Celebrations held at Hyderabad.


Karthikeya Gummakonda, Rao Ramesh, Dil Raju, Ajay Bhupathi, Ashok Reddy Gummakonda, Chaitan Bharadwaj, Raam Reddy at the event.