Celebrities @ Tamizh Padam 2 Special Show Stills

Tamil Film Celebrities at Tamizh Padam 2 Special Show in Chennai.


Iswarya Menon, Sathish, CS Amudhan, S Sashikanth, R Ravindran, Ajay Rathnam, RS Prasanna, Chetan, Vivek Prasanna, George Vijay Nelson, Aadhav Kannadasan, Balaji Mohan, Sanchita Shetty, Pushkar, Gayathri, Rupa Manjari at the event.