Campus Ampasayya Movie Posters

Shyam Kumar & Pavani starring Campus Ampasayya Movie Posters. Directed by Prabhakar Jaini and Produced by Vijayalakshmi Jaini. Music by Sandeep.