Tamil Stars at South Scope Style awards 2009 Stills

Tamil Stars @ South Scope Style Awards 2009 Function Stills. Actor Dhanush, Aishwarya, Lakshmi Rai, Vishuvardhan, Arya, Vivek, Madhavan, Shaam, Bharath at the event.