Boy Telugu Movie Trailer Launch Photos

Lakshya Sinha, Sahiti, Amar Viswaraj, R.Ravi Shekar Raju, Elwin James, Jaya Prakash.J, Bekkam Venugopal at Boy Telugu Movie Trailer Launch Photos.