Sigai Celebrity Show Stills

Sigai Movie Celebrity Show Stills held at Le Magic Lantern, Chennai.


Vishnuvardhan, Ramya, Vasundhara Kashyap, Krishna, Raj Bharath, Gayathri Raghuram, G Marimuthu, Dhananjayan, Kathir, Prem, Cable Sankar, Karu Palaniappan, Ameer at the event.