Shubhalekha+Lu Movie Press Meet Stills

Shubhalekha+Lu Movie Press Meet held at Hyderabad.


Priya Vadlamani, Diksha Sharma Raina, Sreenivasa Sayee, Sharrath Narwade, Vidhya Sagar at the event.