Icelandic Film Festival 2018 Chennai Inauguration Stills

Icelandic Film Festival 2018 Inauguration held at Chennai.


Guðmundur Árni Stefánsson, Kumar Sitaraman, Sivan Kannan, Gayathri Pushkar, B Ramakrishnan, E Thangaraj at the event.