Cleo Book Launch Event Stills

Cleo Book Launch Event held at Chennai.


Badri Seshadri, Mohan Raja, Srikanth Meenakshi, S Yamuna, Madhan Karky, N Gopikrishnan, Shylaja Chetlur, Krishnan Jayaraj, Anjan Cariappa, Deepa Ramanujam, Jayashree Ravindran, Jayashree Nambiar, N Ramakrishnan, Sangeetha at the event.