EGO Telugu Movie Opening Stills

VKA Films EGO Telugu Movie Opening event held at Hyderabad.


Actress Simran Sharma, Director Subrahmaniyam, Producer KR Anil Karan, KR Vijay Karan, KR Kaushal Karan, Sai Karthik at the event.