Vetri Pathai Movie Pooja Stills

Vetrippathai (Vetri Paadhai) Movie Pooja Stills


Santhosh, Punch Bharath, Guna, Priyanka, Raasika, Ashok graced the event.