Velayutham New Shooting Spot Stills

Vijay Velayutham Movie Shooting Spot Pics in Railway Station Set @ Visakhapatnam.