Aham Brahmasmi Movie Opening Photos

Manchu Manoj, Priya Bhavani Shankar, Pranathi Reddy, Mohan Babu, Ram Charan Teja, Srikanth N Reddy, Achhu Rajamani, Ramesh Thamilamani, Sunny Kurapati at Aham Brahmasmi Movie Opening Photos.