RDX Love Movie Trailer Launch Stills

Tejus Kancherla, Payal Rajput, Shankar Bhanu, C Kalyan, C V Rao, G Raam Munish, VV Vinayak, Tummalapalli Rama Satyanarayana at RDX Love Movie Trailer Launch Stills.