Bruce Lee Press Meet Stills

Bruce Lee Tamil Movie Press Meet held at Chennai.


GV Prakash Kumar, Prashanth Pandiraj, Bala Saravanan, Pandiraj, J Selvakumar, P Ravichandran, G Vittal Kumar, Pradeep E Ragav, G. Manoj Gyann, Radhika, Muniskanth Ramadoss, Umesh Kumar graced the event.