Karthi Inaugurates AnuShka Salon Stills

Tamil Actor Karthi Inaugurates AnuShka Salon & Spa Showroom at Chennai.