Shri Isari Velan Mission Hospital Inaguration Stills

The inaguration of Shri Isari Velan Mission Hospital held at Chennai. Dr.V.Shanta(Adyar Cancer Institute),Dr.Isari K.Ganesh, Pushpa Isari Velan, Simran, Priya Raman, Pandiarajan, Udhaya, AL Alagappan graced the event.